ต่อยอดความสมดุลย์ของสุขภาพ

ต่อยอดความสมดุลของสุขภาพ

ต่อยอดความสมดุลของสุขภาพ

ดุลภา ฮิลล์เรสซิเดนซ์ เราเชื่อในการสร้างสรรค์สังคมของผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ของตนเอง และนำพลังนั้นส่งต่อเป็นรูปธรรมของกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ตอกย้ำถึงความรู้สึกถึงคุณค่าของตนเองที่สามารถต่อยอดต่อพลังแห่งการให้แก่สังคมและผู้คนรอบข้างได้

ชุมชนแห่งการ “ให้”

เราเชื่อว่าสมาชิกฯ ของ ดุลภาฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ทุกท่านมี พลังแห่งการให้ ซึ่งเป็นพลังเชิงบวกที่สามารถส่งต่อให้แก่คนรอบข้าง เราจึงสนับสนุนให้ท่านสมาชิกฯ ผลักดันศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ออกมา เปิดกว้างให้นำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ส่งเสริมความสามารถของผู้อื่น และที่สำคัญที่สุดคือให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้คนท้องถิ่นของเมืองศรีราชา ได้เห็นคุณค่าของตนเองดังเช่นสมาชิกฯ ของเรา

ต่อยอดความสมดุลย์ของสุขภาพ

ความงดงามของสถานที่และบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติของ ดุลภา ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนากิจกรรมซึ่งส่งเสริมความสมดุลย์ทั้งสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกฯ
เรามีความความตั้งใจร่วมกับท่านสมาชิกฯ ในการออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ตลอดทั้งปี ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลและความต้องการของสมาชิกฯ แต่ละท่าน ทั้งกิจกรรมภายในพื้นที่ธรรมชาติอันรื่นรมย์ของ ดุลภาฮิลล์ เรสซิเดนซ์, กิจกรรมริมชายหาดศรีราชาอันตระการตาทั้งย่ำรุ่งหรือยามเย็น และกิจกรรมทางน้ำ ได้แก่ การพายเรือคายัค การเล่นเซิร์ฟบอร์ด และล่องเรือยังเกาะแก่งต่างๆ ในอ่าวไทย เป็นต้น

Dulapa Hills by Dulapa Group