การดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพ

ด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เพื่อพัฒนา จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ให้มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคตะวันออก สมาชิกฯ ของดุลภาฮิลล์ เรสซิเดนซ์ จึงมั่นใจได้ถึงการพักอาศัยที่ได้มาตรฐานด้วยบริการดูแลสุขภาพเป็นเลิศ เตรียมพร้อมให้ทุกท่านเข้าถึงการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แขนงต่างๆ ตามความต้องการ และอย่างทันท่วงทีภายในระยะเวลาการเดินทางเพียง 5 นาที ยังโรงพยาบาลเครือข่ายชั้นนำ

บริการพิเศษด้านพยาบาล

เรามุ่งหวังให้สมาชิกฯ ของเรา ได้มีความสุขด้วยสุขภาพสมบูรณ์ จึงให้ความสำคัญกับบริการด้านพยาบาลอย่างใส่ใจ โดยมีบริการนัดหมายกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน บริการพยาบาลดูแลส่วนตัว และการปฐมพยาบาลภายในเรสซิเดนซ์
เจ้าหน้าที่ด้านพยาบาลของ ดุลภาฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ทุกคน ได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วอย่างดี พร้อมจะรับฟังความประสงค์ของสมาชิกฯ, โดยให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนง ด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับเครือข่ายโรงพยาบาลมาตรฐานสากลในพื้นที่ ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา และโรงพยาบาลแหลมฉบัง

บริการนัดหมายและรับส่งยังศูนย์การแพทย์

ดุลภาฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์อย่างที่สุด ทั้งระบบบริหารจัดการการนัดหมาย รับส่ง และเคลื่อนย้ายสมาชิกฯ ท่านที่ต้องการติดต่อกับโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายของเรา บริการรับส่งครอบคลุมถึงบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน (NEPTS) และบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน (ERS) ด้วยทีมเจ้าหน้าที่ซึ่งพร้อมให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

เอกสิทธิ์ด้านสุขภาพ ดุลภาฮิลล์ เรสซิเดนซ์ ยังรวมถึงบริการผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับดูแลสุขภาพของสมาชิกฯ แต่ละท่าน โดยเฉพาะผู้ช่วยส่วนตัวได้รับการฝึกอบรมเพื่อรับฟังถึงความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกฯ และช่วยเหลือดูแลตั้งแต่การนัดหมายและประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการแพทย์สาขาต่างๆ ตั้งแต่ กายภาพศาสตร์บำบัด ทันตกรรม ศัลยกรรม เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ทางเลือก สเต็มเซลล์ รวมถึงเวชสำอางด้านผิวพรรณนอกจากนี้
เรายังมีบริการด้านวีซ่า เพื่อตอบสนองความต้องการพำนักเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ งานบริการด้านเอกสาร การยื่นวีซ่า การต่ออายุ และการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่า เพื่อให้การพักผ่อนอย่างมีคุณค่า ดุลภา ฮิลล์ เรสซิเดนซ์ เป็นไปด้วยความราบรื่นและสะดวกสบาย

Dulapa Hills by Dulapa Group